Намаление

ако търговец сънува, че прави намаление на стоките си, очакват го печалби. ако купуваш намалени стоки, значи сам ще се прецакаш, ще търпиш загуби заради прекалената си хитрост или користолюбие.