Нажежен

нажежено желязо в съня е знак за предстояща кавга с интимен партньор. Hажежени реотани предупреждават за скрити страсти и надвиснали проблеми у дома.