Находище, находка

находище на природни богатства в съня е знак, че ще откриеш неподозирани възможности за разширяване на бизнеса си, за допълнителни печалби или за доказване на способностите си. Cън за историческа, археологична, научна и друга находка е обещание за печалба и признание.