Надежда, надяваш

ли се насън, пази себе си, роднините и приятелите си. Ако губиш надежда, значи ще имаш късмет или добър шанс.