Мускал

в съня е предупреждение да не се оставяш да те въвлекат в интрига или междуособица.