Мукава

в съня е предупреждение за измама - ще се опитат да те излъжат или да те ограбят в бизнеса.