Монокъл

в съня е предупреждение да не си присвояваш чужда самоличност или несъществуващи заслуги.