Могила

ако видиш в съня си, значи трудностите в работата ще те амбицират допълнително, ще ти дадат нов стимул за работа. Aко е паметна могила, ще ти припомнят стари грехове и задължения.