Микроб

подобен сън издава прекомерни тревоги за маловажни проблеми.