Мембрана

в съня показва, че нечии чужди проблеми ще рефлектират остро и върху тебе.