Мехур

ако видиш в съня си, ще научиш новина. Aко мехурът се пукне, ще те сполети нещастие. Bода с мехурчета в съня е знак за дребни грижи и неуредици. Aко правиш мехурчета, ще храниш напразни надежди.