Масон, масонство

в съня обещават бърз напредък вследствие на нечия влиятелна протекция или препоръка.