Марината, мариноваш

ли нещо насън, значи излишно се презапасяваш или презастраховаш.