Марабу

в съня е предупреждение да не вярваш на всичко, което чуеш или ти кажат.