Мантия

ако видиш насън, ще имаш семейни проблеми и промени. Aко ти носиш мантия, ще обзавеждаш дом. нова и хубава мантия е знак за придобивки, а стара - за загуби и разходи. Изгубиш ли мантията си насън, семейството ти ще затъне в дългове или ще се посрами.