Манеж

ако видиш в съня си, ще получиш покана. Aко си на манеж, избягвай насилието и принудата в работата си.