Линч, линчуване

B съня показват, че ще си патиш заради чужди грешки, пропуски, немарливост или лекомислие.