Лигнин

B съня е знак, че срамна тайна може да излезе наяве.