Лиги, лигав

B съня са предупреждение за опасност и заплаха от страхлив или презрян човек.