Лига

Cпортна или политическа - в съня е знак, че ще срещнеш сериозни бюрократични или законови пречки в работата си.