Лепенка

B съня е предупреждение, че нерешените проблеми в личния и служебния ти живот вече не търпят отлагане.