Легион, легионер

B съня показват, че трябва да следваш собствените си убеждения и желания.