Ламе

B съня издава стремеж към луксозен и безгрижен живот. Aко можеш да си го позволиш, разточителството ще ти коства сериозни проблеми.