Кварц

В съня е предупреждение, че ще те измами някой доверен приятел. Не споделяй бизнесплановете си с околните.