Купе

на влак ако сънуваш, ще получиш информация от непознат. Aко пътуваш в купе, значи ще рискуваш, ще залагаш на несигурни позиции. Претъпкано купе е съобщение, че много хора се надяват да се облагодетелстват от начинанията ти.