Култура, културни паметници

B съня предупреждава, че бягството от проблемите не ги решава, а само ги отлага и задълбочава. Aко опазваш културни ценности, ще те обвиняват и ще търпиш неуспехи.