Култ

B съня издава несигурност в собствените сили, склонност към повлияване от мнението и съветите на другите, липса на предприемчивост и инициатива.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Идол, идолопоклонничество