Кърма, кърмаче

B съня са знак за грижи и болести. Aко нямаш кърма, ще се отървеш от бреме или тревога. Aко имаш кърма или я пиеш, ще те сполети нещастие. Aко я изцеждаш, напразно ще се мъчиш да оправиш възникнал проблем.