Кух, кухина

в съня предупреждава, че нещо в плановете или работата ти не е завършено или обезпечено. Kухо дърво е знак за самотна старост и липса на приятели.