Критик, критика

в съня предсказва, че най-после ще чуеш добри думи за себе си - ще оценят работата ти и ще признаят заслугите ти.