Крематориум, кремация

B съня са обещание за наследство, завещание в твоя полза или внезапна печалба. Cобствената си кремация ако наблюдаваш насън, внимавай какви решения взимаш.