Кредит, кредитор

Aко насън даваш кредит, ще се нуждаеш от помощ или добър съвет при попълване на документи или при парични операции. ако получаваш кредит, не се надявай на лесни пари и бързо забогатяване.