Красноречие

B съня е знак да се пазиш от измами и лъжливи обещания.