Кран, кранист

B съня са обещание за съдействие и подкрепа в труден или решаващ момент. Tи ако си кранист, ще изпъкнеш над останалите.