Крал, кралица, кралство

B съня ти обещават силен защитник, сигурен приятел или щедър покровител. ако насън си крал или кралица, успехите сами ще дойдат при тебе.