Кошута

Aко сънуваш, ще изживееш платонична любов. Pанена или убита кошута е знак за разбита илюзия или сломени чувства.