Кошер

C пчели ако видиш насън, ще се захванеш с добра и доходна работа. Aко пипаш в кошера, превишаваш правата си в службата. Празен кошер в съня е знак за трудности и неуспехи.