Корифей

в съня означава, че няма да зачитат мнението ти и ще се подиграват с работата или постиженията ти.