Кордон

B съня съобщава за сериозни пречки и непредвидени трудности.