Коприна

B съня е добър знак: ще си обкръжен с богатства и разкош.

Aко носиш копринени дрехи, ще получиш признанието на известни или влиятелни личности.

Kопринена буба в съня предупреждава да не се поддаваш на ласкателства и увещания.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Свила