Конвейер

Aко видиш или работиш на него в съня си, ще страдаш от липса на амбиции или инициатива.