Контракция

B съня означава, че напъните ти да свършиш всички задължения, които са ти се струпали, са напразни. друг ако има контракции, неуспешно ще се опитваш да наваксаш някакъв срок.