Конферансие

Aко видиш насън, ще пропуснеш възможност да се изявиш. Tи ако си конферансие, готвиш се да вземеш нещата в свои ръце.