Коловози

Aко видиш насън, ще следваш нечий завет или заръка, ще погасяваш чужди дългове, ще завършваш чужди битки.