Колона, колонада

Aко насън видиш колони, значи ще знаеш къде да потърсиш опора и подкрепа в труден момент. Aко вървиш в колона, успехите ти ще дойдат бавно и мъчително.