Колодрум, колоездач, колоездене

B съня са предупреждение да не се отказваш по средата на работата си, да проявиш повече упорство и търпение.