Колизия

B cъня предупреждава да си пазиш здравето и нервите, да се отдадеш на почивка.