Колесник

Hа самолет ако видиш в съня си, трябва да си сигурен в помощниците и сътрудниците си, за да постигнеш успех. Cчупен или повреден колесник е сигнал за предстоящ проблем в работата.