Клика

B съня сигнализира да се приготвиш за отбрана - враговете ти се обединяват за решителен удар.