Кавалерист, кавалерия

B съня предсказва, че ще се подведеш от лъжлива тревога, ще се паникьосаш от фалшива суматоха.